New

工具 / 固定座 / 洗鏈器

ADP-FIT-XYA

透過ADP-FIT-SA實際的量測,利用ADP-FIT-XYA 找出正確的X、Y座標值就可以找到對應的龍頭規格
註本:產品僅有ADP-FIT-XYA平台,並無包含ADP-FIT-SA

建議售價

台幣: 4045

人民幣: 809

.材質:AL6061-T6
.規格:
               把手中心模擬塊:Ø31.8mm x Ø34.9mm x (高度)50mm x 1pcs
               墊圈規格:外徑28.6mm x ODØ34.2mm x (高度)3mm x 2pcs
                                 外徑28.6mm x ODØ34.2mm x (高度)5mm x 2pcs
                                 外徑28.6mm x ODØ34.2mm x (高度)10mm x 1pcs
                                 外徑31.8mm x ODØ38.8mm x (高度)2.5mm x 2pcs
                                 外徑31.8mm x ODØ38.8mm x (高度)5mm x 2pcs
                                 外徑31.8mm x ODØ38.8mm x (高度)10mm x 1pcs
               外徑墊片: 外徑28.6mm x ODØ31.8mm x (高度)38mm x 1pcs
                                  外徑31.8mm x ODØ34.9mm x (高度)58mm x 1pcs
.重量:2.515kg/set
註:本產品僅有ADP-FIT-XYA平台,並無包含ADP-FIT-SA
 

TOP