CT-FD007-N2

CT-FD007-N2

環抱式中管型導鏈器
鋁合金6061-T6
支援單速齒盤
台幣: $640 / 人民幣: ¥128
CT-FD006-LD

CT-FD006-LD

直鎖式單盤用導鏈器
鋁合金6061-T6
支援28T-36T
台幣: $745 / 人民幣: ¥149
CT-FD002

CT-FD002

環抱式中管型導鏈器
鋁合金6061-T6
支援單速齒盤
台幣: $640 / 人民幣: ¥128
CT-FD004-N2-S

CT-FD004-N2-S

直鎖式單盤用導鏈器
鋁合金6061-T6
支援32T-40T
台幣: $990 / 人民幣: ¥198
CT-FD008-T

CT-FD008-T

鋁合金 6061-T6 / 塑鋼射出導鏈片
通用型前變取附( 鎖固式)
台幣: $990 / 人民幣: ¥198
CT-CS001-500

CT-CS001-500

單盤用導鏈器
長碳纖複合材料
支援30T-36T
規格:ISCG-05
台幣: $390 / 人民幣: ¥78
CT-DX009

CT-DX009

單盤用導鏈器
鋁合金6061-T6
支援32T-38T
規格:ISCG、ISCG-05
台幣: $800 / 人民幣: ¥160
CT-DX011-N2

CT-DX011-N2

單盤用導鏈器
鋁合金6061-T6
支援28T-32T
規格:ISCG、ISCG-05
台幣: $800 / 人民幣: ¥160
CT-E1-DX001

CT-E1-DX001

單盤用導鏈器
鋁合金6061-T6
支援32T-40T
規格:ISCG、ISCG-05
台幣: $800 / 人民幣: ¥160
CT-E1-DX002

CT-E1-DX002

單盤用導鏈器
鋁合金6061-T6
支援32T-40T
規格:ISCG、ISCG-05
台幣: $800 / 人民幣: ¥160
CT-E1-DX005

CT-E1-DX005

單盤用導鏈器
鋁合金6061-T6
支援32T-38T
規格:ISCG、ISCG-05
台幣: $995 / 人民幣: ¥199
CG-DX002

CG-DX002

兩件式護盤
鋁合金6061-T6
P.C.D:Ø104mm
台幣: $725 / 人民幣: ¥145
ADP-N001

ADP-N001

E-type導鏈器轉接座
鋁合金6061-T6
規格:ISCG / ISCG-05
台幣: $215 / 人民幣: ¥43
TOP