BR-D1P-2

BR-D1P-2

相容於國際標準6孔
材質:不鏽鋼
外徑:Ø140、Ø160、Ø180、Ø203mm
碟盤厚度:1.7mm
重量:85g(Ø160mm)
台幣: $620-770 / 人民幣: ¥124-154
BR-D1P-2-LK

BR-D1P-2-LK

相容於SHIMANO® Center Lock
材質:不鏽鋼
外徑:Ø140、Ø160、Ø180、Ø203mm
碟盤厚度:1.7mm
重量:110g(Ø160mm)
台幣: $990-1140 / 人民幣: ¥198-228
BR-DSK001

BR-DSK001

材質:不鏽鋼碟盤結合鋁合金6061-T6本體
外徑:Ø140、Ø160、Ø180、Ø203mm
碟盤厚度:1.7mm
重量:136g/pcs(Ø180mm)
台幣: $1,285-$1,440 / 人民幣: ¥257-¥288
BR-DPS-SH-02-S-F

BR-DPS-SH-02-S-F

(來令片)半金屬 / (本體)鐵
重量:22g/wheel
一組一輪販售
台幣: $200 / 人民幣: ¥40
BR-DPS-SH-04-S-F

BR-DPS-SH-04-S-F

(來令片)半金屬 / (本體)鐵
重量:18g/wheel
一組一輪販售
台幣: $200 / 人民幣: ¥40
BR-DPS-SH-06-S-SI

BR-DPS-SH-06-S-SI

(來令片)半金屬 / (本體)鋁合金
重量:17g/wheel
一組一輪販售
台幣: $275 / 人民幣: ¥55
ADP-PM001

ADP-PM001

鋁合金6066-T6
碟煞座:74mm
140mm轉160mm & 160mm轉180mm
台幣: $375 / 人民幣: ¥75
ADP-PM002

ADP-PM002

鋁合金6061-T6
碟煞座:74mm
160mm轉203mm
台幣: $375 / 人民幣: ¥75
New
ADP-PM003

ADP-PM003

鋁合金6066-T6
規格:140mm & 160mm
重量:11g/pcs
台幣: $375 / 人民幣: ¥75
New
ADP-PM004

ADP-PM004

鋁合金6066-T6
規格:160mm
重量:10g/pcs
台幣: $375 / 人民幣: ¥75
TOP