New
TL-750

TL-750

多功能工具組
搭配水壺孔延伸座
塑膠製邊塞 / 鋁合金 6061 / 合金鋼工具 / 尼龍固定座 
.後續延伸系列率續開發中
台幣: 1890 / 人民幣: 378
New
TL-600 (TL-MVS-T-UHD)

TL-600 (TL-MVS-T-UHD)

多功能工具組
鋁合金外管 / 合金鋼工具 / 鋁合金6061
 

.後續延伸系列率續開發中

台幣: 1620 / 人民幣: ¥324
New
TL-500 (TL-MVS-T)

TL-500 (TL-MVS-T)

不銹鋼工具/ 塑膠製邊塞
台幣: $1200 / 人民幣: ¥240
New
TL-101-1 (TL-MVP)

TL-101-1 (TL-MVP)

.6功能工具鉗
鋁合金 6061
台幣: $445 / 人民幣: ¥89
New
TL-102 (TL-MS-T)

TL-102 (TL-MS-T)

9 功能工具組
不銹鋼工具/ 鋁合金外管
台幣: $750 / 人民幣: ¥150
New
TL-101 (TL-MVP-T)

TL-101 (TL-MVP-T)

.6 功能工具鉗
不銹鋼工具/ 鋁合金外管
台幣: $565 / 人民幣: ¥113
TL-ST004-T

TL-ST004-T

9件裝梅花扳手工具組
冷鍛鉻釩鋼 ASM6150
重量:345g/set
台幣: $250 / 人民幣: ¥50
TL-ST001

TL-ST001

9件裝六角扳手工具組
冷鍛鉻釩鋼 ASM6150
重量:360g/set
台幣: $250 / 人民幣: ¥50
TL-S001

TL-S001

3件裝六角扳手工具組
冷鍛鉻釩鋼 ASM6150
重量:70g
台幣: $125 / 人民幣: ¥25
TL-S003-1544

TL-S003-1544

特殊工具扳手組
不鏽鋼420 + 熱處理
重量:80g/pcs
台幣: $795 / 人民幣: ¥159
TOP